• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
SEF-VU-prot 26sep1947_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 399

Erik Carlén upprörd över reklam för nöjen på kongressen. (Se relaterat dokument för bättre kvalitet.)

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 354

Om VUs förslag att ordna konsert med Povel Ramel, Brita Borg etc som dragplåster för att kunna sprida lite info om eo.

ikon-informilo
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 397

Tiggarbrev. Almén hänvisar till att SEF fått stora ålägganden av årsmötet och behöver mer stöd.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 496

En salig blandning av stort och smått som andra från när och fjärran tyckte att SEF behövde.

SEF-VU-prot 28feb1946_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 362

Diverse. Björn Collinder har fått svar från Eleanor Roosevelt ang. eo.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 420

Diskussioner fördes om att sammansluta SEF och SLEA efter kriget. Liknande hände i andra nordiska länder.

ikon-informilo
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 333

Rådslag i Skövde inför det kommande studieåret. Föreläsare och debattledare. 

SEF-VU-prot 28mar1947_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 420

Rikstaden(sic!) har på regeringens proposition godkänt statsanslag på 5000 kr för utbildning av esperantolärare.

ikon-sef-estrara-laboro
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 403

Al Strönne pri flagoj kaj gratulo al la naskiĝo de filino.

oficiala-dokumento
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 308

Först ett utkast och sedan det som ser ut som en slutlig utformning.

SEF-VU-prot 31maj1946_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 488

Josef Viteks 100 föreläsningar. Islands skrivelse om esperanto i folkskolan.

ikon-sef-estrara-laboro
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 418

Till Strönne. Alva Myrdals nya tidning Via Suecia på andra språk. Försök att få med esperanto. Aftonbladet skämtar plumpt om esperanto ang. Bernadottes bok Slutet.