• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
ikon-sef-informilo
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 347

Uppmaning till medlemmarna att beställa tändsticksaskar med reklam om esperanto. 30 000 beställda. "Alla använder tändstickor."

interna-dokumento
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 258

Sammanställning av reslutatet från tillverkningen av affischer och flygblad.

interna-dokumento
Kategori: Ekonomio
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 278

Kommentarer av Birger "Biĝo" Gerdman.

SEF-VU-prot 22feb1946_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 392

Planer på att ta emot nederländska krigsbarn som ska få lära sig eo hos svenska faddrar.

ikon-sef-estrara-laboro
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 490

Al Strönne pri ebla artikolo en La Espero petante la membrojn pri "Kristnaska donaco" al SEF.

ikon-sef-estrara-laboro
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 376

Brev till Strönne. Utskick av propaganda samt affischer till klubbar. Eo-affischer skickas till ABF för förmedlning till orter där esperantister saknas.

SEF-VU-prot 22nov1946_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 376

Beslut konfirmeras om att kostnaderna för en utställning ska delas med SLEA. Beslut om hjälpsändningar till Tyskland och Ungern.

ikon-sef-estrara-laboro
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 405

Propono de letero al membroj mendi alumetojn kun esperanta propagando.

oficiala-dokumento
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 329

Kort att skickas till Brevskolan om man är med i Amikaro, tydligen. Varför?

SEF-VU-prot 24okt1947_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 375

Teknisk sektion bildad i SEF. Behållningen från Sonesons dödsbo 11 400 kr.

oficiala-dokumento
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 310

Brev med bön om hjälp att få Radiotjänst att (fortsätta) sända på esperanto.