• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 292

Hr Ysner? tackar för en god kongress och ber att få besök av Anna Alamo för föreläsningar.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 258

Kort med noter och text till "La vekiĝo". Enocsson undrar hur Strönne klarar av allt han gör.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 265

Ett tack från Lindgren och godkännande av att få kontakt med svensk esperantolärare.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 222

En fransman har haft yrkesmässiga kontakter med en svensk som blivit intresserad av esperanto.

oficiala-dokumento
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 341

Kort att skickas till Brevskolan om man är med i Amikaro, tydligen. Varför?

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 354

Någon har försökt göra en sammanräkning av något slag.

interna-dokumento
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 271

Sammanställning av reslutatet från tillverkningen av affischer och flygblad.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 335

Lösa lappar med klotter och utkast till reklam.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 301

Salex noterar att idén till nyhetsbrev är Svantessons, inte hans eget.

oficiala-dokumento
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 284

Avskrift till folkskoleinspektör Bror Eriksson av hemställan som sänts till Folkskolestyrelsen i Skövde.

interna-mesaĝo
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 236

Större framförhållning map årskongresser anbefalles. Lista för de 6 närmaste förslagen.

ikon-letero-al-sef
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 221

Utdrag ur Viteks brev om föreläsningar, samt Strönnes kommentarer.