• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
SEF-VU-prot 01aug1945_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 481

Tändsticksförslaget diskuterat.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 333

Upprop till alla med utrikeskorrespondens. Att införas i La Espero och Arbetaresperantisten.

ikon-letero-al-sef
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 507

Jean Forges-Fetke faris sonfilmon kaj volas montri, kaj volas helpon aranĝi svedan turnéon.

SEF-VU-prot 28sep1945_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 341

Utryckligt stöd för eo från icke-esperantiska organisationer. Flygande utställningen.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 294

Idé att göra reklam via andra organisationer. Diverse värvning och fortbildning.

SEF-VU-protokolo 14jun1945_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 427

Största punkten handlar om hur och om SEF ska kontakta andra ideella förbund i Sverige om de kan förmedla info om eo till sina medlemmar.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 326

Åberg funderar kring affischeringskampanj som planeras.

ikon-letero-al-sef
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 323

Information från Frankrike om utvecklingen av dess esperantorörelse.

ikon-dokumento-de-sef
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 369

Dupuis ofertis prelegaron tra Svedio, kaj Åberg dankas ne kaj klarigas kiel funkcias ĉi tie.

ikon-sef-tagordo
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 359

Med personliga anteckningar. Punkter om bl a Amikaro de Eo, utskick av påminnelser och tackbrev, säsongens föreläsningsturnéer, samarbeten med andra.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 368

Utkast till brev. Sida 1 av 5 skannad. Övriga sidor är versioner på samma brev.