• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
SEF-VU-prot 15mar1946_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 430

VU föreslår Björn Collinder som hedersmedlem. Planering för Komuniko nr-o 3.

SEF-VU-prot 14nov1947_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 560

Lars Brusewitz ska medfölja IOGTs propagandabuss för att ta kontakt med esperantister och stärka rörelsen.

SEF-VU-prot 12apr1946_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 434

Inbindning av Paul Nyléns tidningar samt lotteri hos de Vanfördas förening.

SEF-VU-prot 11jul1946_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 507

Tack har inkommit från Ungern för gåvopaket. SEF skickar gåvopaket till utlandsesperantister. 

SEF-VU-prot 08mar1946_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 616

Beslut att trycka 4000 medlemskort för Amikaro de Esperanto.

SEF-VU-prot 08feb1946_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 489

Tillstånd för SEF att översätta och ge ut Svensk-internationella Pressbyråns veckorevy på esperanto.

SEF-VU-prot 07mar1947_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 561

Om ABF-kurs på Brunnsvik och internationellt lärarsamarbete.

SEF-VU-prot 06maj1946_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 571

Bl a nytryck av 500 ex för föreläsningsturné i Norrland eftersom de gamla tagit slut.

SEF-VU-prot 05dec1947_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 423

Lars Brusewitz rapporterar. Världsfederalisternas upprop avslås.

SEF-VU-prot 04okt1946_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 679

Reklamkort till landets scouter, La Espero utbildningsnummer till landets seminarier, beslut ang. Albin Sonesons dödsbo.

sef-tutlanda-registrado
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 309

Nur 2 paĝoj el pluraj; registra blankedo kaj la artikolo en La Espero pri ĝi. Teko kun leteroj de membroj kiuj petas kartoj por registrado. La registrado estis klopodo kalkuli kiom da Esperantistoj troviĝis en Svedio.

interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 346

Ett frö. En start. Ett "skelett".