• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
ikon-sef-vu-protokolo
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 489

Fyra förslag från Steiner avslogs.

ikon-sef-vu-protokolo
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 564

Nylén fick medalj, planer för reklam samt fredsutseende på La Espero.

SEF-VU-prot 01aug1945_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 481

Tändsticksförslaget diskuterat.

SEF-VU-prot 31maj1946_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 499

Josef Viteks 100 föreläsningar. Islands skrivelse om esperanto i folkskolan.

SEF-VU-prot 28sep1945_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 341

Utryckligt stöd för eo från icke-esperantiska organisationer. Flygande utställningen.

SEF-VU-prot 28mar1947_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 431

Rikstaden(sic!) har på regeringens proposition godkänt statsanslag på 5000 kr för utbildning av esperantolärare.

SEF-VU-prot 28feb1946_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 372

Diverse. Björn Collinder har fått svar från Eleanor Roosevelt ang. eo.

SEF-VU-prot 26sep1947_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 408

Erik Carlén upprörd över reklam för nöjen på kongressen. (Se relaterat dokument för bättre kvalitet.)

SEF-VU-prot 24okt1947_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 435

Teknisk sektion bildad i SEF. Behållningen från Sonesons dödsbo 11 400 kr.

SEF-VU-prot 22nov1946_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 436

Beslut konfirmeras om att kostnaderna för en utställning ska delas med SLEA. Beslut om hjälpsändningar till Tyskland och Ungern.

SEF-VU-prot 22feb1946_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 462

Planer på att ta emot nederländska krigsbarn som ska få lära sig eo hos svenska faddrar.

SEF-VU-prot 20maj1947_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 429

Bättre kopia finns i relaterat dokument.