• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
ikon-dokumento-de-sef
Kategori: Ekonomio
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 381

Ekonomisk sammanställning över Amikaro 1945, samt matrikel med inbetalda summor.

SEF ekstra kunsido Bern prot 30jul1947_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 662

Extra styrelsemöte i Bern bl a med punkten om Ernfrid Malmgren ska kvarstå som ordförande för SEFeftersom han just blivit vald till prezidanto de UEA.

oficiala-dokumento
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 319

Brev med bön om hjälp att få Radiotjänst att (fortsätta) sända på esperanto.

letero-de-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 327

Pressmeddelande att Esperantofrämjandet beviljats insamlingspostgiro.

ikon-letero-al-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 280

Invito de UK al Salzburgo, helpsendadoj, Esperanto-Muzeo, tutmonda adresaro.

ikon-letero-al-sef
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 450

Jean Forges-Fetke faris sonfilmon kaj volas montri, kaj volas helpon aranĝi svedan turnéon.

ikon-dokumento-de-sef
Kategori: Ekonomio
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 304

Slutkläm på tändsticksaffären.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 334

Lösa lappar med klotter och utkast till reklam.

interna-dokumento
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 268

Sammanställning av reslutatet från tillverkningen av affischer och flygblad.

ikon-informilo
Kategori: Varbiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 346

Originalet mörkare. Filen bearbetad för ökad läsbarhet.

interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 220

Nio underskrifter till FN-deklarationen som aldrig sändes in. För sena? Bortglömda? Vem vet?