• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 286

Pri afiŝoj, propaganda folio kaj invito al aktiva kunlaboro.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 355

Komentoj pri protokoloj kaj decidoj pri Amikaro kaj rilataj taskoj.

ikon-sef-estrara-laboro
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 449

Brev till Strönne. Utskick av propaganda samt affischer till klubbar. Eo-affischer skickas till ABF för förmedlning till orter där esperantister saknas.

ikon-sef-estrara-laboro
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 537

Skrivelse till Åberg och Strönne ang tändstickor, världsspråksenkät i "SGU" samt glädje över att man ånyo har en arvoderad städerska på sekretariatet.

ikon-sef-estrara-laboro
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 440

Konferensinbjudan till Strönne, kommentarer över löpande styrelsearbete samt irritation över att tidningarna skriver mer om mondial än esperanto.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 437

Almén har listat ett antal kongressnummer, svenskar som ej är SEF-medlemmar.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 285

Kort med noter och text till "La vekiĝo". Enocsson undrar hur Strönne klarar av allt han gör.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 232

Nylén påpekar bristen på kvinnor i Representantskapet och föreslår Signe Boye.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 291

Ett tack från Lindgren och godkännande av att få kontakt med svensk esperantolärare.

interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 278

Bild över bordsplacering i högsätet på Gävle stads middagsbjudning för kongressen.

ikon-sef-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 496

Kommentarer och förtydliganden till SEF-VU-protokoll 1aug1945.