• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
ikon-informilo
Kategori: Varbiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 450

Pro la olimpikaj ludoj okazas konkurson pri verkado de sportaĵa verkaĵo. Ebleco por propagandi.

SEF-komuniko 2 1944_fram
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 429

Komunikilo kiu en si mem estas matrikulo de membroj.

SEF-VU-prot 12apr1946_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 414

Inbindning av Paul Nyléns tidningar samt lotteri hos de Vanfördas förening.

ikon-sef-estrara-laboro
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 538

Strönne föreslår att ett standardiserat PM ska skickas till klubbarnas styrelser varje år för att styra upp verksamheten, få god ordning samt många aktiviteter.

ikon-sef-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 424

Förslag till brev att sändas till klubbarna för att aktivera medlemmarna att skicka brev till Radiotjänst att de måtte sända på esperanto.

SEF-komuniko 3 1944_fram
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 736

Resumo de la okazaĵoj dum la landa kongreso en Helsingborg en 1943. Partoprenis 150 membroj.

ikon-dokumento-de-sef
Kategori: Ekonomio
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 408

Ekonomisk sammanställning över Amikaro 1945, samt matrikel med inbetalda summor.

SEF-VU-prot 15mar1946_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 404

VU föreslår Björn Collinder som hedersmedlem. Planering för Komuniko nr-o 3.

ikon-sef-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 475

Kommentarer och förtydliganden till SEF-VU-protokoll 1aug1945.

ikon-sef-estrara-laboro
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 504

Skrivelse till Åberg och Strönne ang tändstickor, världsspråksenkät i "SGU" samt glädje över att man ånyo har en arvoderad städerska på sekretariatet.

ikon-sef-informilo
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 314

"Rusta för freden". Upprop och reklam för beställning av affischer.