• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 456

Steiner turneas en Svedio pri Aŭstrio. Sveda radio ne volas intervjui la registaran konsilanton.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 451

Seppik el Estonio rondvojaĝis en Svedio.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 539

Handskrivna lappar med fyra tal hållna av Nylén på lika många kongresser.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 420

Kopioj de prelegaj tekstoj. Ofte prelegoj kun lumbildoj, sed la bilojn ni ne havas.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 456

Kaj svedaj kaj espaj. Tradukoj ambaŭdirekten.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 427

Idisterna har publicerat något som föranledde Nylén att göra ett utkast till broschyr.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 365

Malneto por artikolo, demandante Stellan Engholm pri verkado kaj tradukado en Esperanto.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 462

Diverse dokument inför kursen. Ca 40 deltagare.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 383

Brev, utkast och liknande om att myndigheterna ska erkänna esperanto som språk i skolan.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 442

En mängd brev varav en del av känsligare natur.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 444

Listor med prenumeranter för åren 1925, 1928, 1930 samt ett antal med okänt årtal.