• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
ikon-letero-al-sef
Kategori: Leteroj
Hits: 483

Kihlberg dankas al Strönne por la pozitiva respondo pri ideo lia de broŝuro.

verkisto-nekonata

Attorps berättar språkminnen. SEF skickar respons att inte alla kongresser i denna värld lider av språkförbistring.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 457

Privat kort från Oskarsson till Strönne i Veckotidningsfrågan.

interna-mesaĝo

(Sid 1 mkt blek) Veckotidningen är tänkt att bli internationell och ersätta Literatura Mondo som insomnat.

interna-dokumento
Kategori: Matrikuloj
Tillverkare: SEI visa produkter
Hits: 405

Av 51 anmälda verkar 34 ha dykt upp för esperantolärarutbildning. Markheden och Nordin bland dem.

interna-dokumento
Kategori: Matrikuloj
Tillverkare: SEI visa produkter
Hits: 551

Ytterst dåligt original som inte kan göras mycket bättre.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEI visa produkter
Hits: 409

Ang. ev. närvaro vid konferens för storstädernas skolledare.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 429

Kommentarer om bl a tändsticksaskarna och Radiotjänsts neddragningar av eo-utsändningar.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 518

Uppenbarligen pågick livliga diskussioner om La Espero och hanteringen av denna.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 477

Strönne har fått i uppdrag att utforma broschyrer, eller "blad" som han hellre kallar dem.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 450

Pensoj pri administraj problemoj de presado de La Espero kaj aliaj estrartaskaj detaloj.