• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 539

Malmgren volas ke Strönne kaj SEF agu en lia loko koncerne brita alvoko por statuta ŝanĝo.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 548

Malmgren är trött och stingslig. Det gnisslar i SEF-styrelsen och han behöver övernattning i Malmö.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 643

Om bl a grammofonskivor, Kiruna, Edwarda Kaminska samt samarbete med SAT.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 469

Kort not i tre punkter, om Valkenier och sökande efter hobbyutställning och smålandsutställning.

interna-mesaĝo
Hits: 720

Diskussion kring Minneslistan och bristen på info om SEF. Förslag på nytt utskick ang. Radiotjänst.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 621

Angående tryck av tidningen.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 701

Innhåll och placering i pappersbunten tyder på att brevet är från hösten 1948.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 581

Exakt datum saknas, men det bör vara i september 1948.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 615

Planer för Alamo-föreläsningar samt annons i DN.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 490

"ABA" vill ha filmafton med textning på eo i anslutning till kongressen. Ingen ny medlem i SEF...

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 586

Brusewitz i Köpenhamn med IOGT, Almén till Holland, Norge och pengar.