• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 280

Aktujo - VU-protokoll med följebrev sep-okt1947

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 376

Al Strönne kaj Åberg. Plejparte pri la loterio far s-ro Nilsson de "Vanföresanstalten". Ili vendos lotojn, SEF gajnus.

Kategori: Leteroj
Hits: 343

Om samarbete SEF-SLEA samt internationellt.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 320

Från Malmgren till övriga styrelsen ang nästa möte.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 345

Bland annat ang. revidering av korrespondenskursen.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 425

Förfrågan om medalj till Nylén, Esperanta Studservo.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 317

Mallonga memorigo pri presado de La Espero.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 324

Korta kommentarer till Strönnes tidigare utskick om propaganda.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 331

Kommentarer ang ämnen som medalj till Nylén, Amikaro och styrelserutiner för nytillträdde kassören.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 410

Korta kommentarer, bland annat att 5000 ex av något ska skickas med La Espero.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 314

Lärarkurser ska ordnas, enkät, Esperanta Studservo och problem med en delegito i UEA.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 236

Handskrivet brev från "Universala Esperanto Asocio - la prezidanto", dvs Malmgren.