• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 314

Aktujo - VU-protokoll med följebrev sep-okt1947

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 416

Al Strönne kaj Åberg. Plejparte pri la loterio far s-ro Nilsson de "Vanföresanstalten". Ili vendos lotojn, SEF gajnus.

Kategori: Leteroj
Hits: 375

Om samarbete SEF-SLEA samt internationellt.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 399

Från Malmgren till övriga styrelsen ang nästa möte.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 384

Bland annat ang. revidering av korrespondenskursen.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 467

Förfrågan om medalj till Nylén, Esperanta Studservo.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 358

Mallonga memorigo pri presado de La Espero.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 367

Korta kommentarer till Strönnes tidigare utskick om propaganda.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 369

Kommentarer ang ämnen som medalj till Nylén, Amikaro och styrelserutiner för nytillträdde kassören.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 450

Korta kommentarer, bland annat att 5000 ex av något ska skickas med La Espero.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 363

Lärarkurser ska ordnas, enkät, Esperanta Studservo och problem med en delegito i UEA.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 273

Handskrivet brev från "Universala Esperanto Asocio - la prezidanto", dvs Malmgren.