• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 394

Malmgren volas ke Strönne kaj SEF agu en lia loko koncerne brita alvoko por statuta ŝanĝo.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 405

Malmgren är trött och stingslig. Det gnisslar i SEF-styrelsen och han behöver övernattning i Malmö.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 523

Om bl a grammofonskivor, Kiruna, Edwarda Kaminska samt samarbete med SAT.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 374

Kort not i tre punkter, om Valkenier och sökande efter hobbyutställning och smålandsutställning.

interna-mesaĝo
Hits: 574

Diskussion kring Minneslistan och bristen på info om SEF. Förslag på nytt utskick ang. Radiotjänst.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 481

Angående tryck av tidningen.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 547

Innhåll och placering i pappersbunten tyder på att brevet är från hösten 1948.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 407

Exakt datum saknas, men det bör vara i september 1948.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 463

Planer för Alamo-föreläsningar samt annons i DN.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 392

"ABA" vill ha filmafton med textning på eo i anslutning till kongressen. Ingen ny medlem i SEF...

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 417

Brusewitz i Köpenhamn med IOGT, Almén till Holland, Norge och pengar.