• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 417

Nylén påpekar bristen på kvinnor i Representantskapet och föreslår Signe Boye.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 515

S-ro Valkenier el Nederlando ofertas prelegojn pri sia lando. Pluraj leteroj pri tio.

ikon-letero-al-sef
Kategori: Leteroj
Tillverkare: IEL visa produkter
Hits: 766

Propono al landaj asocioj amasigi subskribojn de kiom eble plej multaj por montri al la mondo kian subtenon havas Esperanto.

Expressen eo i folkskolan 7maj1945_fram
Hits: 1125

Om esperanto i folkskolan i Skövde. Inklusive stadgarna för den nya ungdomssektionen därstädes, La Falkido.

interna-dokumento
Kategori: Jarraportoj
Tillverkare: ESE visa produkter
Hits: 1203

Förlaget har det tufft att tillmötesgå den ökande efterfrågan. La Espero fortfarande fristående från SEF.

interna-dokumento
Kategori: Jarraportoj
Tillverkare: ESE visa produkter
Hits: 1160

Med i SEFs samlingar eftersom deras verksamheter var mer sammanknutna vid den här tiden.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 933

Utdrag ur protokoll fört vid Göteborgs Folkskolors Undervisningsnämnd 16 oktober 1944.