• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 465

Förslag på brev till svenskars utländska brevvänner, till stöd för svenska radioutsändningar på eo.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 483

Strönne ska till Höör och föreläsa samt hålla provlektion. Samarbete över sundet.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 527

Samordnings- och personaladministration.

letero-de-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 348

Strönne har blivit ombedd att skriva om sig själv som SEF-ordförande i tidningen Såningsmannen.

letero-de-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 331

Statsbidrag för att hålla lärarkurser i eo är på ingång. Planer smids för kurser i Skövde och Malmö.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 500

Åsikter om kunskapsläget på kursdeltagare och deras examina.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 525

Ett flertal frågor och svar i styrelseärenden.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 457

Malmgren är välkommen till Strönne, som häller olja på vågorna i styrelsekonflikt under uppsegling.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 487

Grubblerier eftersom en "pariskonferens" krockar med SEFs årsmöte.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 456

Diskussioner hur Brevskolans eo-kurs ska hanteras och hur reklam ska spridas.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 554

Administration av var saker ska tryckas och hur saker ska skickas och hanteras. FN-uppropet.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 348

Aktujo - VU-protokoll med följebrev sep-okt1947