• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
ikon-interna-letero-SEF
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 465

En idé om esperantotryck på tändsticksaskar verkar falla i god jord.

interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 540

Ett frö. En start. Ett "skelett".

interna-mesaĝo
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 465

Större framförhållning map årskongresser anbefalles. Lista för de 6 närmaste förslagen.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 579

Salex noterar att idén till nyhetsbrev är Svantessons, inte hans eget.

interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 503

Strönne funderar högt runt utformningen av ett "tiggarbrev" till medlemmar i Esperantofrämjandet.

interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 436

Nio underskrifter till FN-deklarationen som aldrig sändes in. För sena? Bortglömda? Vem vet?

interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 431

Utkast till pressmeddelande om UK i Malmö.

interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 433

Esperantokooperationen gläds åt att Kooperativa Förbundet utgett en lärobok i eo.

interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 484

Kortfattad upplysning om att svenska kongressen hållits under pingsten.

interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 473

Bild över bordsplacering i högsätet på Gävle stads middagsbjudning för kongressen.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 437

En fransman har haft yrkesmässiga kontakter med en svensk som blivit intresserad av esperanto.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 455

Ett tack från Lindgren och godkännande av att få kontakt med svensk esperantolärare.