• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 443

Kort konstaterande av Strönne ang PM som ska skickas med La Espero.

Kategori: Leteroj
Hits: 469

Strönne redogör för delar av dansk esperantostatistik och grubblar principiellt och jämförande med Sverige.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 456

Första utkast till affischer.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 437

Förslag för reklamkampanj att beslutas på årsmötet i Uddevalla.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 471

Skandinaviskt samarbeta har diskuterats i omgångar och Strönne har ett förslag.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 498

Islänningarna har hittat på en kampanj som irriterar di svenske.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 490

Funderingar kring administration av listor över personer som stödjer esperanto.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 466

Strönne avböjer ånyo förfrågan om att bli redaktör för La Espero. Diverse tankar om tidningen.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 304

Strönne ber om hjälp med husrum i Stockholm pga hastigt påkommet arbetsplatsbyte.

letero-de-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 286

Ett personligt brev till en aktiv esperantist i svallvågorna efter Vitek-turnén.

letero-de-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 446

Efter Vitek-turnén upptäcks att SEF inte har några medlemmar i Fagersta.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 513

Strönne vill ha hjälp med utskick till möjliga medlemmar.