• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
interna-dokumento
Kategori: Ekonomio
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 402

Kommentarer av Birger "Biĝo" Gerdman.

ikon-sef-estrara-laboro
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 678

Al Strönne pri ebla artikolo en La Espero petante la membrojn pri "Kristnaska donaco" al SEF.

ikon-sef-estrara-laboro
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 580

Brev till Strönne. Utskick av propaganda samt affischer till klubbar. Eo-affischer skickas till ABF för förmedlning till orter där esperantister saknas.

ikon-sef-estrara-laboro
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 580

Propono de letero al membroj mendi alumetojn kun esperanta propagando.

oficiala-dokumento
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 463

Kort att skickas till Brevskolan om man är med i Amikaro, tydligen. Varför?

oficiala-dokumento
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 492

Brev med bön om hjälp att få Radiotjänst att (fortsätta) sända på esperanto.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 457

Om VUs förslag att ordna konsert med Povel Ramel, Brita Borg etc som dragplåster för att kunna sprida lite info om eo.

ikon-informilo
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 482

Tiggarbrev. Almén hänvisar till att SEF fått stora ålägganden av årsmötet och behöver mer stöd.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 536

Diskussioner fördes om att sammansluta SEF och SLEA efter kriget. Liknande hände i andra nordiska länder.

ikon-informilo
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 425

Rådslag i Skövde inför det kommande studieåret. Föreläsare och debattledare. 

ikon-sef-estrara-laboro
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 495

Al Strönne pri flagoj kaj gratulo al la naskiĝo de filino.