• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Ne-skanita
Kategori: Informiloj
Hits: 524

Apell författad av signaturen Spero. Förhoppningarna att esperanto ska segra som världsspråk inom kort är stora.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Tillverkare: ESE visa produkter
Hits: 546

Särtryck av Carl Lindhagens motion om esperanto i riksdagens Första kammare 1936.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 1093

Esploro pri lingvolernado en 43 paĝoj, kun noto "Apartenas al UEA, Centra oficejo Geneve".

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Hits: 788

Diversaj kajeroj, libretoj kaj dokumentoj rilate Esperanto kiel ebla oficiala mondlingvo.

Ne-skanita
Tillverkare: SEI visa produkter
Hits: 374

En omfattande skrivelse till Skolöverstyrelsen om att de måtte införa esperanto svenska skolor.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 542

Frågan om esperanto i skolorna i Uddevalla får till slut avgöras av "Kmt", Hans Kungliga Majestät.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 436

"Om antagande av ett världsspråk", sid 1-32. (Två exemplar.)

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 457

"Ang. ett världsspråk", sid 77-82.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 324

"Ang. antagande av ett världsspråk", sid 88-102.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 686

"Esperanto som internationellt hjälpspråk", sid 143-44. Resolution antagen 21 september 1922. Församlingen antog sekretariatets betänkande och hänsköt frågan vidare till Kommissionen för intellektuellt samarbete för utlåtande.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 726

"Esperanto såsom ett internationellt språk". Förslag ställt av Lord Robert Cecil och resolution antagen 15 september om att frågan bör utredas ytterligare. Sid 110-111.