• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
SEF-VU-prot 26sep1947_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 416

Erik Carlén upprörd över reklam för nöjen på kongressen. (Se relaterat dokument för bättre kvalitet.)

SEF-VU-prot 24okt1947_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 446

Teknisk sektion bildad i SEF. Behållningen från Sonesons dödsbo 11 400 kr.

SEF-VU-prot 22nov1946_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 446

Beslut konfirmeras om att kostnaderna för en utställning ska delas med SLEA. Beslut om hjälpsändningar till Tyskland och Ungern.

SEF-VU-prot 22feb1946_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 474

Planer på att ta emot nederländska krigsbarn som ska få lära sig eo hos svenska faddrar.

SEF-VU-prot 20maj1947_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 440

Bättre kopia finns i relaterat dokument.

SEF-VU-prot 15mar1946_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 444

VU föreslår Björn Collinder som hedersmedlem. Planering för Komuniko nr-o 3.

SEF-VU-prot 14nov1947_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 570

Lars Brusewitz ska medfölja IOGTs propagandabuss för att ta kontakt med esperantister och stärka rörelsen.

SEF-VU-prot 12apr1946_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 447

Inbindning av Paul Nyléns tidningar samt lotteri hos de Vanfördas förening.

SEF-VU-prot 11jul1946_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 520

Tack har inkommit från Ungern för gåvopaket. SEF skickar gåvopaket till utlandsesperantister. 

SEF-VU-prot 08mar1946_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 629

Beslut att trycka 4000 medlemskort för Amikaro de Esperanto.

SEF-VU-prot 08feb1946_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 505

Tillstånd för SEF att översätta och ge ut Svensk-internationella Pressbyråns veckorevy på esperanto.

SEF-VU-prot 07mar1947_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 574

Om ABF-kurs på Brunnsvik och internationellt lärarsamarbete.