• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 356

Antal beställda affischer totalt med kommentarer, samt antal per beställare. SEF och SLEA.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 394

Någon har försökt göra en sammanräkning av något slag.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 901

Ett stort antal danskar som kan föreläsa på både eo och dansk. För kännedom till SEF?

Expressen eo i folkskolan 7maj1945_fram
Hits: 701

Om esperanto i folkskolan i Skövde. Inklusive stadgarna för den nya ungdomssektionen därstädes, La Falkido.

interna-dokumento
Kategori: Jarraportoj
Tillverkare: ESE visa produkter
Hits: 706

Med i SEFs samlingar eftersom deras verksamheter var mer sammanknutna vid den här tiden.

interna-dokumento
Kategori: Jarraportoj
Tillverkare: ESE visa produkter
Hits: 731

Förlaget har det tufft att tillmötesgå den ökande efterfrågan. La Espero fortfarande fristående från SEF.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 256

S-ro Valkenier el Nederlando ofertas prelegojn pri sia lando. Pluraj leteroj pri tio.

Ne-skanita
Kategori: Matrikuloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 456

Det verkar vara en uppsättning av kuvert adresserade till personer som vanemässigt tillsändes material.