• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
interna-mesaĝo
Hits: 448

Diskussion kring Minneslistan och bristen på info om SEF. Förslag på nytt utskick ang. Radiotjänst.

ikon-sef-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 424

Förslag till brev att sändas till klubbarna för att aktivera medlemmarna att skicka brev till Radiotjänst att de måtte sända på esperanto.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 374

ABFstipendium för esperantostudier. Islandsförbundet vill införa eo i skolorna.

ikon-interna-letero-SEF
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 424

Danskarna gjorde en lyckad resa till Frankrike 1939 och vill återupprepa med Lappland 1946.

interna-mesaĝo
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 256

Större framförhållning map årskongresser anbefalles. Lista för de 6 närmaste förslagen.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 283

Rapport bestående av 9 fristående delar. Se nedan, under "Rilataj eroj" för att komma åt övriga delar.

interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 241

Nio underskrifter till FN-deklarationen som aldrig sändes in. För sena? Bortglömda? Vem vet?

ikon-informilo
Kategori: Varbiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 373

Originalet mörkare. Filen bearbetad för ökad läsbarhet.

interna-dokumento
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 294

Sammanställning av reslutatet från tillverkningen av affischer och flygblad.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 368

Lösa lappar med klotter och utkast till reklam.