• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 400

Listor med prenumeranter för åren 1925, 1928, 1930 samt ett antal med okänt årtal.

Ne-skanita

Ne skanita. Protokoll mellan 1928-1933 med ett sista sammanträde 1941 vid upplösningen.

ikon-informilo
Kategori: Varbiloj
Hits: 321

Upprop till lärare att läsa Esperanto. Undertecknat av flera lärare som redan lärt sig.

ikon-informilo
Kategori: Varbiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 445

Osagt vem avsändaren är - ABF, SEF, SEI? Det speglar ändå situationen och Esperantos popularitet.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 375

"Om antagande av ett världsspråk", sid 1-32. (Två exemplar.)

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 392

"Ang. ett världsspråk", sid 77-82.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 262

"Ang. antagande av ett världsspråk", sid 88-102.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 594

"Esperanto som internationellt hjälpspråk", sid 143-44. Resolution antagen 21 september 1922. Församlingen antog sekretariatets betänkande och hänsköt frågan vidare till Kommissionen för intellektuellt samarbete för utlåtande.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 578

"Esperanto såsom ett internationellt språk". Förslag ställt av Lord Robert Cecil och resolution antagen 15 september om att frågan bör utredas ytterligare. Sid 110-111.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 509

Översatt utdrag ur rapport från Nationernas Förbund.