• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 447

Bön om hjälp med flera saker.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 359

Planer för Alamo-föreläsningar samt annons i DN.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 284

100 nylénbroschyrer till Arboga. Olle Olsson i Vimmerby intresserad av utländsk esperantolärare.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 324

"ABA" vill ha filmafton med textning på eo i anslutning till kongressen. Ingen ny medlem i SEF...

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 323

Brusewitz i Köpenhamn med IOGT, Almén till Holland, Norge och pengar.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 298

Dupuis påtänkt medarbetare, förvirring ang. samarbete med IKEL, Esperantofrämjandet.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 285

Tack för bl a annons i DN och önskan om att det kunde bli en vana.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 279

Handskrivet brev från "Universala Esperanto Asocio - la prezidanto", dvs Malmgren.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 303

Malmgren volas ke Strönne kaj SEF agu en lia loko koncerne brita alvoko por statuta ŝanĝo.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 292

Henning Nilsson i Sandered grubblar över hur stor en eo-flagga ska vara och i vilken grön färg.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 287

Erik Carlén vill se en kampanj med eo-info till riksdagsledamöterna.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 376

Kihlberg är överraskad av SEFs inställning till Universala Ligo och ifrågasätter grunden för SEFs verksamhet.