• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Ne-skanita
Hits: 935

Informmaterial vid förberedelse till diskussionen.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 438

Diverse dokument inför kursen. Ca 40 deltagare.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 362

Brev, utkast och liknande om att myndigheterna ska erkänna esperanto som språk i skolan.

Ne-skanita
Tillverkare: SEI visa produkter
Hits: 343

En omfattande skrivelse till Skolöverstyrelsen om att de måtte införa esperanto svenska skolor.

Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 469

Ĉiutaga korespondado; leteroj, poŝtkartoj, demandoj pri komecigo de kursoj kaj kluboj.

ikon-26aUK-1934
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 514

Ne skanita. I.a. korespondado inter la sveda LKK kaj la Centra Oficejo en Ĝenevo.

ikon-26aUK-1934
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 489

Ne skanita. Malnova teko nomita "Sth kgr 1934".

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Tillverkare: ESE visa produkter
Hits: 483

Särtryck av Carl Lindhagens motion om esperanto i riksdagens Första kammare 1936.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 988

Esploro pri lingvolernado en 43 paĝoj, kun noto "Apartenas al UEA, Centra oficejo Geneve".

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 554

Pärm med kopior av protokoll och liknande dokument sent 1930-tal till 1940-tal.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 468

En salig blandning av stort och smått som andra från när och fjärran tyckte att SEF behövde.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Hits: 569

Diverse handlingar rörande gruppresor under 1938.