• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Ne-skanita
Kategori: Varbiloj
Tillverkare: SEI visa produkter
Hits: 572

Trots nästan 17 000 underskrifter till stöd för radiosändningar på eo lyssnar inte Radiotjänst.

Ne-skanita
Kategori: Matrikuloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 654

Det verkar vara en uppsättning av kuvert adresserade till personer som vanemässigt tillsändes material.

Ne-skanita
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 534

Dublett på relaterat dokument.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 1346

Esploro pri lingvolernado en 43 paĝoj, kun noto "Apartenas al UEA, Centra oficejo Geneve".

Ne-skanita
Tillverkare: SEI visa produkter
Hits: 482

En omfattande skrivelse till Skolöverstyrelsen om att de måtte införa esperanto svenska skolor.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 514

Brev, utkast och liknande om att myndigheterna ska erkänna esperanto som språk i skolan.

Ne-skanita
Kategori: Informiloj
Hits: 556

Skrift från Office Central Espérantiste, Paris, 1911. 21 s. Märkt "StEFB No 86".

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 496

Lite statistik över undervisning, artiklar om esperantos roll i internationella sammanhang.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 610

Diverse dokument inför kursen. Ca 40 deltagare.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 564

Brevkurs som korrekturlästs och kommenterats av Signe Boye.

Ne-skanita
Kategori: Informiloj
Hits: 654

Apell författad av signaturen Spero. Förhoppningarna att esperanto ska segra som världsspråk inom kort är stora.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 852

"Esperanto som internationellt hjälpspråk", sid 143-44. Resolution antagen 21 september 1922. Församlingen antog sekretariatets betänkande och hänsköt frågan vidare till Kommissionen för intellektuellt samarbete för utlåtande.