• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 428

Kopioj de prelegaj tekstoj. Ofte prelegoj kun lumbildoj, sed la bilojn ni ne havas.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 464

Kaj svedaj kaj espaj. Tradukoj ambaŭdirekten.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 370

Malneto por artikolo, demandante Stellan Engholm pri verkado kaj tradukado en Esperanto.

Ne-skanita
Hits: 1006

Informmaterial vid förberedelse till diskussionen.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 402

Brevkurs som korrekturlästs och kommenterats av Signe Boye.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 470

Diverse dokument inför kursen. Ca 40 deltagare.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 358

Lite statistik över undervisning, artiklar om esperantos roll i internationella sammanhang.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 388

Brev, utkast och liknande om att myndigheterna ska erkänna esperanto som språk i skolan.