• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 580

Översatt utdrag ur rapport från Nationernas Förbund. 

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Tillverkare: ESE visa produkter
Hits: 520

Särtryck av Carl Lindhagens motion om esperanto i riksdagens Första kammare 1936.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 311

"Ang. antagande av ett världsspråk", sid 88-102.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 424

"Om antagande av ett världsspråk", sid 1-32. (Två exemplar.)

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 444

"Ang. ett världsspråk", sid 77-82.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 688

"Esperanto såsom ett internationellt språk". Förslag ställt av Lord Robert Cecil och resolution antagen 15 september om att frågan bör utredas ytterligare. Sid 110-111.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 663

"Esperanto som internationellt hjälpspråk", sid 143-44. Resolution antagen 21 september 1922. Församlingen antog sekretariatets betänkande och hänsköt frågan vidare till Kommissionen för intellektuellt samarbete för utlåtande.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 1061

Esploro pri lingvolernado en 43 paĝoj, kun noto "Apartenas al UEA, Centra oficejo Geneve".

Ne-skanita
Kategori: Matrikuloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 443

Det verkar vara en uppsättning av kuvert adresserade till personer som vanemässigt tillsändes material.

Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 509

Ĉiutaga korespondado; leteroj, poŝtkartoj, demandoj pri komecigo de kursoj kaj kluboj.

ikon-26aUK-1934
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 562

Ne skanita. I.a. korespondado inter la sveda LKK kaj la Centra Oficejo en Ĝenevo.