• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
sef-programarkivo-ii-1944
Kategori: Agado
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 918

La fina elsendo kun programaj proponoj al la kluboj. Ege malbona originalo. Mi provis altigi la kvaliton en la dosiero, sed ne bone sukcesis.

ikon-dokumento-de-sef
Kategori: Ekonomio
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 740

Ekonomisk sammanställning över Amikaro 1945, samt matrikel med inbetalda summor.

ikon-dokumento-de-sef
Kategori: Ekonomio
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 565

Slutkläm på tändsticksaffären.

interna-dokumento
Kategori: Ekonomio
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 543

Kommentarer av Birger "Biĝo" Gerdman.

Expressen eo i folkskolan 7maj1945_fram
Hits: 1125

Om esperanto i folkskolan i Skövde. Inklusive stadgarna för den nya ungdomssektionen därstädes, La Falkido.

verkisto-nekonata

Attorps berättar språkminnen. SEF skickar respons att inte alla kongresser i denna värld lider av språkförbistring.

SEF ekstra kunsido Bern prot 30jul1947_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 1219

Extra styrelsemöte i Bern bl a med punkten om Ernfrid Malmgren ska kvarstå som ordförande för SEFeftersom han just blivit vald till prezidanto de UEA.

SEF-prot 08jun1946_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 1003

Danskt förslag om nordisk samverkan.

SEF-prot 10+11aug1946_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 975

Kursdeltagande, ingen nordisk kongress, men SLEA vill ha samarbete.

SEF-prot 10jun1946_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 704

Islandsförslag avslogs, tändstickor, Viteks 90 föredrag. Arvodering för mediabevakning?

SEF-prot 13jan1946_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 684

Matnyttigt protokoll. SLEA inbjuds till kongressen.

SEF-prot. 19aug1945_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 676

Kongressen drog 172 deltagare från nio länder. Propaganda, medlemsvård och inbindning av tidningar.