• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 508

S-ro Valkenier el Nederlando ofertas prelegojn pri sia lando. Pluraj leteroj pri tio.

interna-dokumento
Kategori: Jarraportoj
Tillverkare: ESE visa produkter
Hits: 1180

Förlaget har det tufft att tillmötesgå den ökande efterfrågan. La Espero fortfarande fristående från SEF.

interna-dokumento
Kategori: Jarraportoj
Tillverkare: ESE visa produkter
Hits: 1146

Med i SEFs samlingar eftersom deras verksamheter var mer sammanknutna vid den här tiden.

Expressen eo i folkskolan 7maj1945_fram
Hits: 1110

Om esperanto i folkskolan i Skövde. Inklusive stadgarna för den nya ungdomssektionen därstädes, La Falkido.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 629

Antal beställda affischer totalt med kommentarer, samt antal per beställare. SEF och SLEA.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 571

Beställningar av SEFs affisch och flygblad från SLEA-medlemmar.

ikon-sef-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 754

Lista på de 30 klubbar som inte hade rekvirerat affischer men ändå ska få 15 var.

SEF Amikaro preta karto 1945_fram
Kategori: Varbiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 766

Membrokarto de SEF Amikaro

oficiala-dokumento
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 616

Kort att skickas till Brevskolan om man är med i Amikaro, tydligen. Varför?

oficiala-dokumento
Kategori: Kongresoj ktp
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 720

Deltagarlista, program, dagordning samt motioner.