• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 360

Brevkurs som korrekturlästs och kommenterats av Signe Boye.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 427

Diverse dokument inför kursen. Ca 40 deltagare.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 319

Lite statistik över undervisning, artiklar om esperantos roll i internationella sammanhang.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 351

Brev, utkast och liknande om att myndigheterna ska erkänna esperanto som språk i skolan.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 409

En mängd brev varav en del av känsligare natur.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 277

Pärm med brev till och från ca 60 klubbar.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 363

Matriklar över klubbar och medlemmar under perioden 1934-53. Tutlanda matrikulo.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 332

Diverse material från svenska kongresser. Ej genomgånget eller skannat.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 413

Listor med prenumeranter för åren 1925, 1928, 1930 samt ett antal med okänt årtal.

Ne-skanita
Kategori: Varbiloj
Tillverkare: SEI visa produkter
Hits: 331

Trots nästan 17 000 underskrifter till stöd för radiosändningar på eo lyssnar inte Radiotjänst.