• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Ne-skanita
Kategori: Varbiloj
Tillverkare: SEI visa produkter
Hits: 589

Trots nästan 17 000 underskrifter till stöd för radiosändningar på eo lyssnar inte Radiotjänst.

Ne-skanita
Tillverkare: SEI visa produkter
Hits: 499

En omfattande skrivelse till Skolöverstyrelsen om att de måtte införa esperanto svenska skolor.

Ne-skanita

Ne skanita. Protokoll mellan 1928-1933 med ett sista sammanträde 1941 vid upplösningen.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Hits: 856

Brevväxling inför radiodiskussionen, förberedelser och föredragna texter.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 540

Matriklar över klubbar och medlemmar under perioden 1934-53. Tutlanda matrikulo.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Hits: 1014

Esperantohandbok, leteroj al John Lundgren en Hedemora, Balta kunlaboro 1933-38 kun multaj norvegaj dokumentoj, protokoloj de la sveda UEA-delegitaro 1930, rektaj membroj de UEA en Svedio 1929-31.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Hits: 616

Jarraporto, statutoj, gvidlibroj pri Laplando, membraro kaj aparta svedlingva aktujo Freden.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 756

Pärm med kopior av protokoll och liknande dokument sent 1930-tal till 1940-tal.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Hits: 704

Post-, Telefgraf- och Telefontjänstemännens Internationella Esperantoförbund. Diverse dokument.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 810

Malnova teko netuŝita aŭ ŝanĝita (krom forpreno de plasto kaj metalo).

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Hits: 754

Manuskriptoj kaj vojaĝprelegoj.