• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 663

Diverse dokument inför kursen. Ca 40 deltagare.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 542

Lite statistik över undervisning, artiklar om esperantos roll i internationella sammanhang.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 559

Brev, utkast och liknande om att myndigheterna ska erkänna esperanto som språk i skolan.

Ne-skanita
Tillverkare: SEI visa produkter
Hits: 520

En omfattande skrivelse till Skolöverstyrelsen om att de måtte införa esperanto svenska skolor.

Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 723

Ĉiutaga korespondado; leteroj, poŝtkartoj, demandoj pri komecigo de kursoj kaj kluboj.

ikon-26aUK-1934
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 738

Ne skanita. I.a. korespondado inter la sveda LKK kaj la Centra Oficejo en Ĝenevo.

ikon-26aUK-1934
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 834

Ne skanita. Malnova teko nomita "Sth kgr 1934".

Ne-skanita
Kategori: Leteroj
Hits: 1298

Leteroj senditaj al John Lundgren en Hedemora. Jaroj nekonataj.

Ne-skanita
Kategori: Matrikuloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 804

Det verkar vara en uppsättning av kuvert adresserade till personer som vanemässigt tillsändes material.

sef-klubbrapporter-1942
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 997

Neskanita sed eble indas skani?

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 1177

Ett stort antal danskar som kan föreläsa på både eo och dansk. För kännedom till SEF?

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 829

Översatt utdrag ur rapport från Nationernas Förbund.