• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Ne-skanita
Kategori: Varbiloj
Tillverkare: SEI visa produkter
Hits: 331

Trots nästan 17 000 underskrifter till stöd för radiosändningar på eo lyssnar inte Radiotjänst.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 540

Pärm med kopior av protokoll och liknande dokument sent 1930-tal till 1940-tal.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 456

En salig blandning av stort och smått som andra från när och fjärran tyckte att SEF behövde.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Hits: 557

Diverse handlingar rörande gruppresor under 1938.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Hits: 451

Handlingar om de gruppresor erbjöd/företog sommaren 1938.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Hits: 461

Post-, Telefgraf- och Telefontjänstemännens Internationella Esperantoförbund. Diverse dokument.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 407

En mängd brev varav en del av känsligare natur.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 412

Listor med prenumeranter för åren 1925, 1928, 1930 samt ett antal med okänt årtal.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Tillverkare: ESE visa produkter
Hits: 467

Särtryck av Carl Lindhagens motion om esperanto i riksdagens Första kammare 1936.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 958

Esploro pri lingvolernado en 43 paĝoj, kun noto "Apartenas al UEA, Centra oficejo Geneve".

Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 456

Ĉiutaga korespondado; leteroj, poŝtkartoj, demandoj pri komecigo de kursoj kaj kluboj.

ikon-26aUK-1934
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 502

Ne skanita. I.a. korespondado inter la sveda LKK kaj la Centra Oficejo en Ĝenevo.