• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
SEF Amikaro preta karto 1945_fram
Kategori: Varbiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 472

Membrokarto de SEF Amikaro

interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 348

Verksamheten spände över ett relativt stort fält visar detta årsmötesprotokoll.

ikon-informilo
Kategori: Varbiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 384

Originalet mörkare. Filen bearbetad för ökad läsbarhet.

ikon-sef-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 458

Lista på de 30 klubbar som inte hade rekvirerat affischer men ändå ska få 15 var.

ikon-informilo
Kategori: Varbiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 463

Pro la olimpikaj ludoj okazas konkurson pri verkado de sportaĵa verkaĵo. Ebleco por propagandi.

ikon-sef-estrara-laboro
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 551

Strönne föreslår att ett standardiserat PM ska skickas till klubbarnas styrelser varje år för att styra upp verksamheten, få god ordning samt många aktiviteter.

ikon-sef-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 440

Förslag till brev att sändas till klubbarna för att aktivera medlemmarna att skicka brev till Radiotjänst att de måtte sända på esperanto.

ikon-dokumento-de-sef
Kategori: Ekonomio
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 423

Ekonomisk sammanställning över Amikaro 1945, samt matrikel med inbetalda summor.

ikon-sef-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 486

Kommentarer och förtydliganden till SEF-VU-protokoll 1aug1945.