• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
ikon-letero-al-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 299

Förmedling av offertsvar från tryckeri ang La Espero. Intressant notering om eo i annan tidning.

letero-de-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 323

Den anmälde uppmanas att lämpligen bli medlem i SEF direkt eller genom klubb på orten.

letero-de-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 257

Del av Rapport från Almén. Prenumeranter av La Espero uppmanas bli medlemmar i SEF.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 313

Noteringar om uppvaktning hos mäktiga riksförbund samt Amikaro.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 333

Kommentarer i 15 punkter inför styrelsemöte.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 328

Info om avbruten föreläsningsturné av Roland Dupuis, samt kopia på kondoleansbrev till densamme.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 292

Återvärvningsförsök av medlemmar som tappat sugen under kriget. 

interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 425

Dagordningen skannad. Lite mer klotter på baksidan ej skannat.

interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 410

En fet lista i 40 punkter. Man blir trött bara man tänker på det.

interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 362

34 punkter med lite klotter.

ikon-sef-tagordo
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 353

Med personliga anteckningar. Punkter om bl a Amikaro de Eo, utskick av påminnelser och tackbrev, säsongens föreläsningsturnéer, samarbeten med andra.