• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 242

Nio underskrifter till FN-deklarationen som aldrig sändes in. För sena? Bortglömda? Vem vet?

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 283

Rapport bestående av 9 fristående delar. Se nedan, under "Rilataj eroj" för att komma åt övriga delar.

interna-mesaĝo
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 256

Större framförhållning map årskongresser anbefalles. Lista för de 6 närmaste förslagen.

ikon-interna-letero-SEF
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 425

Danskarna gjorde en lyckad resa till Frankrike 1939 och vill återupprepa med Lappland 1946.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 374

ABFstipendium för esperantostudier. Islandsförbundet vill införa eo i skolorna.

ikon-sef-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 424

Förslag till brev att sändas till klubbarna för att aktivera medlemmarna att skicka brev till Radiotjänst att de måtte sända på esperanto.

interna-mesaĝo
Hits: 448

Diskussion kring Minneslistan och bristen på info om SEF. Förslag på nytt utskick ang. Radiotjänst.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 234

En fransman har haft yrkesmässiga kontakter med en svensk som blivit intresserad av esperanto.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 372

Samordnings- och personaladministration.

ikon-letero-al-sef
Kategori: Leteroj
Tillverkare: IEL visa produkter
Hits: 437

Propono al landaj asocioj amasigi subskribojn de kiom eble plej multaj por montri al la mondo kian subtenon havas Esperanto.