• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
ikon-sef-informilo
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 422

Uppgifter om vart de 10 000 affischerna tagit vägen och hur många varje mottagare fått.

ikon-sef-informilo
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 394

Rapport om antal åhörare. Vid 90 sammankomster kom 7 150, varav bara 600 var klubbmedlemmar.

ikon-interna-letero-SEF
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 310

Administrationen av korrespondenskursen föreslås hamna i Gbg eller Malmö.

ikon-interna-letero-SEF
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 275

Detaljer kring utformning av affischen och hantering av ärendet.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 321

Strönne avböjer ånyo förfrågan om att bli redaktör för La Espero. Diverse tankar om tidningen.

ikon-interna-letero-SEF
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 277

En idé om esperantotryck på tändsticksaskar verkar falla i god jord.

interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 351

Ett frö. En start. Ett "skelett".

ikon-letero-al-sef
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 259

Utdrag ur Viteks brev om föreläsningar, samt Strönnes kommentarer.

interna-mesaĝo
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 271

Större framförhållning map årskongresser anbefalles. Lista för de 6 närmaste förslagen.

oficiala-dokumento
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 327

Avskrift till folkskoleinspektör Bror Eriksson av hemställan som sänts till Folkskolestyrelsen i Skövde.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 361

Salex stödjer idén om veckotidning på eo, men varför inte La Espero varannan vecka istället?