• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
ikon-sef-informilo
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 395

Uppgifter om vart de 10 000 affischerna tagit vägen och hur många varje mottagare fått.

ikon-sef-informilo
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 372

Rapport om antal åhörare. Vid 90 sammankomster kom 7 150, varav bara 600 var klubbmedlemmar.

ikon-interna-letero-SEF
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 292

Administrationen av korrespondenskursen föreslås hamna i Gbg eller Malmö.

ikon-interna-letero-SEF
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 259

Detaljer kring utformning av affischen och hantering av ärendet.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 299

Strönne avböjer ånyo förfrågan om att bli redaktör för La Espero. Diverse tankar om tidningen.

ikon-interna-letero-SEF
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 261

En idé om esperantotryck på tändsticksaskar verkar falla i god jord.

interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 336

Ett frö. En start. Ett "skelett".

ikon-letero-al-sef
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 240

Utdrag ur Viteks brev om föreläsningar, samt Strönnes kommentarer.

interna-mesaĝo
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 256

Större framförhållning map årskongresser anbefalles. Lista för de 6 närmaste förslagen.

oficiala-dokumento
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 308

Avskrift till folkskoleinspektör Bror Eriksson av hemställan som sänts till Folkskolestyrelsen i Skövde.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 341

Salex stödjer idén om veckotidning på eo, men varför inte La Espero varannan vecka istället?