• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 310

Komentoj pri protokoloj kaj decidoj pri Amikaro kaj rilataj taskoj.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 421

Peto plendadi al Radiotjänst pro moko pri Esperanto.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 336

Prisdiskussion för tändstickorna, studentpropagandan till 300 svenska studenter genom IEL, bekymmer för flaggor.

ikon-sef-estrara-laboro
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 386

Brev till Strönne. Utskick av propaganda samt affischer till klubbar. Eo-affischer skickas till ABF för förmedlning till orter där esperantister saknas.

ikon-sef-estrara-laboro
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 469

Skrivelse till Åberg och Strönne ang tändstickor, världsspråksenkät i "SGU" samt glädje över att man ånyo har en arvoderad städerska på sekretariatet.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 390

Almén har listat ett antal kongressnummer, svenskar som ej är SEF-medlemmar.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 307

Strönne vill ha hjälp med utskick till möjliga medlemmar.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 316

Mallonga memorigo pri presado de La Espero.

ikon-letero-al-sef
Kategori: Leteroj
Hits: 327

Kihlberg dankas al Strönne por la pozitiva respondo pri ideo lia de broŝuro.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 254

Kort med noter och text till "La vekiĝo". Enocsson undrar hur Strönne klarar av allt han gör.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 200

Nylén påpekar bristen på kvinnor i Representantskapet och föreslår Signe Boye.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 265

Kort not i tre punkter, om Valkenier och sökande efter hobbyutställning och smålandsutställning.