• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
  Namn Beskrivning Kategori Tillverkare
interna-dokumento
SEF Dagordning SEF - Rapport från Almén 3 - 15maj1948 Tagordoj & alvokoj SEF
interna-dokumento
SEF protokoll VU 5dec1947

Bättre kopia av tidigare skannat dokument.

VU-protokoloj SEF
interna-dokumento
SEF dagordning styrelsemöte 18-19jan1947

34 punkter med lite klotter.

Tagordoj & alvokoj SEF
ikon-dokumento-de-sef
SEF brev till styrelsen från Åberg 30nov1945

Brev inför möte. Amikaro, Radiotjänst. Tre utkast till följebrev i reklamkampanjer.

Labordokumentoj SEF
interna-dokumento
SEF protokoll VU 14nov1947

Bättre skannat tidigare dokument.

VU-protokoloj SEF
ikon-dokumento-de-sef
SEF meddelande Åberg till styrelsen 9jan1946

Kort not med tack och funderingar kring fler utgåvor i 'SEF-serien'.

Labordokumentoj SEF
ikon-dokumento-de-sef
SEF skrivelseförslag Amikaro-tävling jan1946

Tillförsikten om esperantos roll ökar efter kriget. Stöd ska sökas utanför medlemskåren.

Labordokumentoj SEF
interna-dokumento
SEF VU-protokoll 20maj1947 VU-protokoloj SEF
ikon-interna-letero-SEF
SEF skrivelseförslag riksförbund från Ahlm jan1946

Utkast av brev till 'andra mäktiga riksförbund'.

Labordokumentoj SEF
interna-dokumento
SEF protokoll VU 26sep1947

Aktujo - VU-protokoll med följebrev sep-okt1947

VU-protokoloj SEF
ikon-dokumento-de-sef
SEF brev till styrelsen Åberg 6jun45

Åbergs åsikt om kongresschema, Amikaro och lite annat.

Labordokumentoj SEF
ikon-dokumento-de-sef
SEF brev till styrelsen Åberg 15jun45

Mycket Amikaro-funderingar. Utkast till medlemsbrev.

Labordokumentoj SEF