• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
ikon-dokumento-de-sef
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 661

Dupuis ofertis prelegaron tra Svedio, kaj Åberg dankas ne kaj klarigas kiel funkcias ĉi tie.

ikon-sef-estrara-laboro
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 881

Al Strönne pri ebla artikolo en La Espero petante la membrojn pri "Kristnaska donaco" al SEF.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 603

En affischmakare vid namn Åke Craemborn jagas för uppdrag.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEI visa produkter
Hits: 493

Ang. ev. närvaro vid konferens för storstädernas skolledare.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 714

Al Strönne kaj Åberg. Plejparte pri la loterio far s-ro Nilsson de "Vanföresanstalten". Ili vendos lotojn, SEF gajnus.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 632

Kommentarer ang ämnen som medalj till Nylén, Amikaro och styrelserutiner för nytillträdde kassören.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 638

Korta kommentarer till Strönnes tidigare utskick om propaganda.

Kategori: Leteroj
Hits: 594

Om samarbete SEF-SLEA samt internationellt.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 681

Korta kommentarer, bland annat att 5000 ex av något ska skickas med La Espero.

ikon-letero-al-sef
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 579

Information från Frankrike om utvecklingen av dess esperantorörelse.