• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 513

Bland annat ang. revidering av korrespondenskursen.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 597

Förfrågan om medalj till Nylén, Esperanta Studservo.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 515

Turners "tokiga" förslag, Kihlbergs uppsats och tändstickorna "igen".

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 296

Strönne ber om hjälp med husrum i Stockholm pga hastigt påkommet arbetsplatsbyte.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 455

Peto pri ekspozicio. "Hobbyutställning" kaj "Markaryds-utställning" menciitaj.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 517

Ett flertal frågor och svar i styrelseärenden.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 450

Malmgren är välkommen till Strönne, som häller olja på vågorna i styrelsekonflikt under uppsegling.

letero-de-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 384

Medlemmar i Sölvesborg har tydligen bett om hjälp med lärare. Strönne skickar tillbaka bollen.

ikon-informilo
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 500

Tiggarbrev. Almén hänvisar till att SEF fått stora ålägganden av årsmötet och behöver mer stöd.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 460

Upprop till alla med utrikeskorrespondens. Att införas i La Espero och Arbetaresperantisten.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 749

Utdrag ur protokoll fört vid Göteborgs Folkskolors Undervisningsnämnd 16 oktober 1944.