• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 340

Industribroschyr, utställning i Markaryd, 

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 327

Grubblerier eftersom en "pariskonferens" krockar med SEFs årsmöte.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 418

Dupuis erbjudande om föreläsningsturné under juni-juli måste avstyras.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 301

Diskussioner hur Brevskolans eo-kurs ska hanteras och hur reklam ska spridas.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 399

Administration av var saker ska tryckas och hur saker ska skickas och hanteras. FN-uppropet.

letero-de-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 226

Statsbidrag för att hålla lärarkurser i eo är på ingång. Planer smids för kurser i Skövde och Malmö.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 345

Åsikter om kunskapsläget på kursdeltagare och deras examina.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 240

Aktujo - VU-protokoll med följebrev sep-okt1947

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 341

Strönne ska till Höör och föreläsa samt hålla provlektion. Samarbete över sundet.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 290

Idé att göra reklam via andra organisationer. Diverse värvning och fortbildning.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 324

Åberg funderar kring affischeringskampanj som planeras.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 397

Från Malmgren till övriga styrelsen ang nästa möte.