• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
interna-mesaĝo
Hits: 468

Diskussion kring Minneslistan och bristen på info om SEF. Förslag på nytt utskick ang. Radiotjänst.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 251

En fransman har haft yrkesmässiga kontakter med en svensk som blivit intresserad av esperanto.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 396

Samordnings- och personaladministration.

ikon-letero-al-sef
Kategori: Leteroj
Tillverkare: IEL visa produkter
Hits: 470

Propono al landaj asocioj amasigi subskribojn de kiom eble plej multaj por montri al la mondo kian subtenon havas Esperanto.

ikon-informilo
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 345

Rådslag i Skövde inför det kommande studieåret. Föreläsare och debattledare. 

ikon-sef-informilo
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 466

Propagandablad utskickade (20 000 st), Esperanta-Studservo startat - första brevet under eo-veckan.

ikon-interna-letero-SEF
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 381

Strönne efterfrågar ökad effektivitet och uppmärksamhet i kort memo.

ikon-interna-letero-SEF
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 389

Förslag för att styra upp verksamheten och effektivisera. Info-blad ska bara utkomma varannan vecka.

ikon-letero-al-sef
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 339

Förslag från Polen om föredrag och filmvisning har inkommit. Krävs för mycket av SEF?

ikon-interna-letero-SEF
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 413

Strönne funderar högt kring UK i Wien, matpaket till Österrike och internationell adresslista.

ikon-interna-letero-SEF
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 335

Detaljer kring arbetet med att ta fram eo-tändstickor.

ikon-interna-letero-SEF
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 297

(Uselt original) Strönne ursäktar förseningar pga av födsel och dödsfall i familjen.