• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 381

Bland annat ang. revidering av korrespondenskursen.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 462

Förfrågan om medalj till Nylén, Esperanta Studservo.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 387

Turners "tokiga" förslag, Kihlbergs uppsats och tändstickorna "igen".

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 211

Strönne ber om hjälp med husrum i Stockholm pga hastigt påkommet arbetsplatsbyte.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 312

Peto pri ekspozicio. "Hobbyutställning" kaj "Markaryds-utställning" menciitaj.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 375

Ett flertal frågor och svar i styrelseärenden.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 316

Malmgren är välkommen till Strönne, som häller olja på vågorna i styrelsekonflikt under uppsegling.

letero-de-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 275

Medlemmar i Sölvesborg har tydligen bett om hjälp med lärare. Strönne skickar tillbaka bollen.

ikon-informilo
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 400

Tiggarbrev. Almén hänvisar till att SEF fått stora ålägganden av årsmötet och behöver mer stöd.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 329

Upprop till alla med utrikeskorrespondens. Att införas i La Espero och Arbetaresperantisten.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 567

Utdrag ur protokoll fört vid Göteborgs Folkskolors Undervisningsnämnd 16 oktober 1944.