• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
ikon-sef-vu-protokolo
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 548

Nylén fick medalj, planer för reklam samt fredsutseende på La Espero.

ikon-sef-vu-protokolo
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 483

Fyra förslag från Steiner avslogs.

ikon-sef-vu-protokolo
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 391

Beställda tändsticksaskar: 25 300. Till 300 icke esperantotalande studenter i några större städer, har utsänts ett brev på esperanto tillsammans med nyckel.

ikon-sef-vu-protokolo
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 493

Steiner, hjälpsändningar och diskussioner om hopslagning av IEL och UEA.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 357

Arbetsplan för styrelsen. Främst krävs pengar! Ekonomi, propaganda, årsmöten, organisation.

interna-dokumento
Kategori: Matrikuloj
Tillverkare: SEI visa produkter
Hits: 280

Av 51 anmälda verkar 34 ha dykt upp för esperantolärarutbildning. Markheden och Nordin bland dem.

verkisto-nekonata

Attorps berättar språkminnen. SEF skickar respons att inte alla kongresser i denna värld lider av språkförbistring.