• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 434

Kort konstaterande av Strönne ang PM som ska skickas med La Espero.

Kategori: Leteroj
Hits: 461

Strönne redogör för delar av dansk esperantostatistik och grubblar principiellt och jämförande med Sverige.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 449

Första utkast till affischer.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 428

Förslag för reklamkampanj att beslutas på årsmötet i Uddevalla.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 464

Skandinaviskt samarbeta har diskuterats i omgångar och Strönne har ett förslag.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 488

Islänningarna har hittat på en kampanj som irriterar di svenske.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 481

Funderingar kring administration av listor över personer som stödjer esperanto.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 458

Strönne avböjer ånyo förfrågan om att bli redaktör för La Espero. Diverse tankar om tidningen.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 465

Salex stödjer idén om veckotidning på eo, men varför inte La Espero varannan vecka istället?

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 461

Salex svarar att Oskarsson och han i princip är överens, samt föreslår namnet SEF-informoj.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 296

Strönne ber om hjälp med husrum i Stockholm pga hastigt påkommet arbetsplatsbyte.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 478

Salex noterar att idén till nyhetsbrev är Svantessons, inte hans eget.