• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
interna-mesaĝo
Hits: 581

Diskussion kring Minneslistan och bristen på info om SEF. Förslag på nytt utskick ang. Radiotjänst.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 490

Angående tryck av tidningen.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 551

Innhåll och placering i pappersbunten tyder på att brevet är från hösten 1948.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 414

Exakt datum saknas, men det bör vara i september 1948.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 468

Planer för Alamo-föreläsningar samt annons i DN.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 397

"ABA" vill ha filmafton med textning på eo i anslutning till kongressen. Ingen ny medlem i SEF...

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 422

Brusewitz i Köpenhamn med IOGT, Almén till Holland, Norge och pengar.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 400

Dupuis påtänkt medarbetare, förvirring ang. samarbete med IKEL, Esperantofrämjandet.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 457

Brev om missförstånd ang. klistermärken samt dålig ekonomi i allmänhet.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 430

Almén har skickat manus till ett häfte på 16 sidor för expresshantering till Strönne samt dennes svar.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 550

Almén gratulerar för Englandsresan samt pekar på specifika punkter i senaste protokollet.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 448

Skrivelse i 10 punkter. Besöket från Holland överlämnas till Strönne.