• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 379

Handskrivet brev från "Universala Esperanto Asocio - la prezidanto", dvs Malmgren.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 400

Malmgren volas ke Strönne kaj SEF agu en lia loko koncerne brita alvoko por statuta ŝanĝo.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 364

Henning Nilsson i Sandered grubblar över hur stor en eo-flagga ska vara och i vilken grön färg.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 358

Erik Carlén vill se en kampanj med eo-info till riksdagsledamöterna.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 445

Kihlberg är överraskad av SEFs inställning till Universala Ligo och ifrågasätter grunden för SEFs verksamhet.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 396

La norvega federacio petas helpon de SEF ĉar la norvegaj aŭtoritatoj malpermesis al norvegoj aĉeti svedajn kronojn.

letero-de-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 392

SEF havas kontraŭan proponon de ŝanĝo de statutoj kaj urĝas la britojn sekvi kaj subteni ilin.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 720

Utdrag ur protokoll fört vid Göteborgs Folkskolors Undervisningsnämnd 16 oktober 1944.

letero-de-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 439

Pressmeddelande att Esperantofrämjandet beviljats insamlingspostgiro.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 490

Samordnings- och personaladministration.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 578

Almén har listat ett antal kongressnummer, svenskar som ej är SEF-medlemmar.

letero-de-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 317

Strönne har blivit ombedd att skriva om sig själv som SEF-ordförande i tidningen Såningsmannen.